02832560292 _ 09303476616 : تماس و تلگرام  

         

  1. مدیریت سایت
  2. خوشنویسی با خودکار(خط تحریری)
  3. چهارشنبه, 31 تیر 1394
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
آیا خط تحریری با خط قلمی فرق دارد و چه تفاوتهایی می توانند داشته باشند؟
نظر
There are no comments made yet.
مدیریت سایت پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
در دید کلی هر کدام از خط تحریری و قلمی اصول و قواعد مشترکی دارند اما نکته خیلی مهمی که وجود دارد این است که خط قلمی ساختار کاملا هنری دارد و نیازمند پشت سر گذاشتن دوران خاص هنر آموزی است و در کنار عشق و علاقه ای که می طلبد زمان زیادی لازم دارد تا به مرحله خوبی برسد. حضور استاد در کنار دوران هنرآموزی از نکات برجسته آن است . اما در خط تحریری که می توان به صورت یک علمی خطاب نمود که با داشتن اصول اولیه و کاربرد آن و تکرار مناسب به این مهم دست پیدا کرد. نوشتن خط تحریری با خودکار به دقت و تمرین مناسب نیاز دارد.
نظر
There are no comments made yet.
  • صفحه :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!