02832560292 _ 09303476616 : تماس و تلگرام  

         

  1. مدیریت سایت
  2. خوشنویسی با خودکار(خط تحریری)
  3. چهارشنبه, 31 تیر 1394
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
آیا خوش خط بودن هنر است وبه کسی که دست خط خوبی دارد هنرمند می گوییم؟
نظر
There are no comments made yet.
مدیریت سایت پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
واژه هنرمند مقوله ای کاملا متفاوت است. یک هنرمند جدایی از شخصیت هنری باید در نهایت آثاری را خلق نماید که دیگران از آن استفاده و حظ ببرند مثل مجسمه سازی، موسیقی، تئاتر و ... حتی خوشنویسی با قلم که در نهایت منجر به خلق اثری می شود.
داشتن دست خطی مناسب به نظر، حق همه افراد است مثل تمام حقوقی که فرد میتواند داشته داشته باشد ( راه رفتن، حرف زدن، تصمیم گرفتن و... ) و هرگز نباید در شاخه هنر قرار دهیم.
خیلی از افراد به خاطر نامیدن این علم به هنر از یادگیری آن فرار می کنند و دلیل آن هم فقط به خاطر این است که خود را هنرمند نمی دانند و استعداد هنری را مخصوص قشر خاصی تلقی می کنند. هر چند دست خط خوب حتی با خودکار در صورتی که بتوانیم یک اثر خلق کنیم به عنوان هنر محسوب خواهد شد.
نظر
There are no comments made yet.
  • صفحه :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!