02832560292 _ 09303476616 : تماس و تلگرام  

         

  1. علی سعیدی
  2. خوشنویسی با خودکار(خط تحریری)
  3. شنبه, 25 آذر 1396
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
خط من اصلا خوب نیست و میخواهم خوشنویسی را شروع کنم،بهتر است از کجا شروع کنم؟
نظر
There are no comments made yet.
مدیریت سایت پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
یکی از بهترین راه ها برای شروع خوش خطی آزمون های ماهانه است
پله پله تا خوش خط شدن با آزمون های خوشنویسی
همچنین شما میتوانید بسته های آموزشی خوشنویسی با خودکار را تهیه کنید که تاثیر بسیار زیادی در خوش خطی دارد
بسته آموزشی
نظر
There are no comments made yet.
  • صفحه :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!