02832560292 _ 09303476616 : تماس و تلگرام  

         

  1. حسین حسنی
  2. خوشنویسی با خودکار(خط تحریری)
  3. پنج شنبه, 04 مرداد 1397
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
در خوشنویسی هر جا که بخواهیم میتوانیم از کشیده ها استفاده کنیم یا چاهای بخصوص خودش را دارد ؟ با توجه به این که هر کشیده ای در بعضی کلمات زیبا به نظر نمیرسد
نظر
There are no comments made yet.
مدیریت سایت پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
خیر ؛ کشیده های نادرست به دو گروه کلی تقسیم میشوند و هر کشیده ای را نمیتوان در کلمه بکار برد... ادامه مطلب کشیده ها را بخوانبد در آموزش کشیده ها در خوشنویسی و زیبانویسی
نظر
There are no comments made yet.
  • صفحه :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!