02832560292 _ 09303476616 : تماس و تلگرام  

         

  1. مدیریت سایت
  2. طراحی امضا
  3. چهارشنبه, 25 شهریور 1394
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
چقدرزمان می برد تا فیلم آموزش طراحی امضا سفارش داده شده به ایمیلمان ارسال شود و چند روز از سفارش طراحی گذشت می توانیم پیگیری کنیم؟
نظر
There are no comments made yet.
مدیریت سایت پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
بعد ازتکمیل کردن فرم ثبت سفارش امضا، سفارش شما در لیست طراحی قرار می گیرد. برای پلنی که ویرایش ندارد سفارش در مرحله اول همراه با فیلم آموزشی ارسال می شود که این زمان بین 7 تا 10 روز می باشد و تا قبل از ده روز نیاز به پیگیری ندارد. در صورتی که از 10 روز گذشت می توانید از طریق آموزشگاه پیگیر باشید چون ممکن است ایمیل ثبت شده از سوی مشتری اشتباه باشد و یا اینکه ایمیل در اسپم قرار گرفته باشد. برای پلن هایی که ویرایش دارند، فیلم آموزشی در پایان ویرایش ها انجام خواهد شد و هر طرحی که پسند شده باشد فیلم آن ارسال می شود.
نظر
There are no comments made yet.
  • صفحه :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!