02832560292 _ 09303476616 : تماس و تلگرام  

         

  1. مدیریت سایت
  2. طراحی امضا
  3. چهارشنبه, 25 شهریور 1394
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
آیا با انتخاب یک پلن طراحی امضا، می توان هم امضای فارسی سفارش داد هم لاتین و دیگر نیازی به انتخاب دو پلن نیست ؟
نظر
There are no comments made yet.
مدیریت سایت پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
با انتخاب یک پلن می توان هم امضای لاتین و هم امضای فارسی سفارش داد.تعداد امضاهای موجود در یک پلن را در نظر گرفته وبا توجه به آن می توانید تعداد امضای فارسی و لاتین را مشخص کنید، مثلا پلن A که شامل دو نمونه امضا است می توانید هر دو را فارسی یا لاتین انتخاب کنید یا یکی فارسی یکی لاتین .
نظر
There are no comments made yet.
#hasan# پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
Hasan
نظر
There are no comments made yet.
#hasan# پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
Hasan
نظر
There are no comments made yet.
  • صفحه :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!