02832560292 _ 09303476616 : تماس و تلگرام  

         

  1. مدیریت سایت
  2. خوشنویسی با خودکار(خط تحریری)
  3. شنبه, 28 شهریور 1394
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
در سامانه آموزش مجازی خط تحریری،هنرجو چگونه می تواند درس ها را دریافت و تمرینات خود را ارسال نماید ؟
نظر
There are no comments made yet.
مدیریت سایت پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
سامانه آموزش مجازی به نحوی طراحی شده است که هنرجو با کمی آشنایی نسبت به آن می تواند مدیریت کاملی برای دوره خود داشته باشد. بعد از واریز شهریه دوره و ایجاد کلاس توسط آموزشگاه ، شما برای هر جلسه ، به راحتی با چند کلیک تمرینات خط خود را که مهمترین بخش کار شماست آپلود و با چند کلیک هم درس جدید را دریافت می کنید.
نظر
There are no comments made yet.
  • صفحه :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!