02832560292 _ 09303476616 : تماس و تلگرام  

         

  1. مدیریت سایت
  2. خوشنویسی با خودکار(خط تحریری)
  3. شنبه, 28 شهریور 1394
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
منظور از آموزش خوشنویسی با خودکار که گفته می شود به روش خط و قلم است،چگونه می باشد ؟
نظر
There are no comments made yet.
مدیریت سایت پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
یکی از دلایلی که افراد نمی توانند در یادگیری سرعت بیشتری داشته باشند موضوع مشق نظری است . مشق نظری همان مشاهده نحوه نوشتن قبل از تمرین عملی است . بسیاری از افراد در نوشتن حروف و کلمات به علت عدم مشاهده دقیق با مشکل مواجه هستند که آموزشگاه خط و قلم با تولید فیلم های آموزشی خوشنویسی با خودکار خاص خود که برای اولین بار است تولید شده و همچنین نوع سرمشق ها با طراحی خاص ،کمک شایانی به این موضوع نموده است .
نظر
There are no comments made yet.
  • صفحه :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!