02832560292 _ 09303476616 : تماس و تلگرام  

         

  1. مدیریت سایت
  2. خوشنویسی با خودکار(خط تحریری)
  3. پنج شنبه, 12 آذر 1394
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
برای خوش خط شدن و خوانا نویسی چند ترم از کلاس های خط خودکاری را باید گذراند؟
نظر
There are no comments made yet.
مدیریت سایت پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
با توجه به انواع خط که می توان فرا گرفت و اصلی ترین آن ها خط نستعلیق و شکسته نستعلیق می باشد ، برای خط نستعلیق دو ترم مقدماتی و متوسطه برای زیبا نویسی کفایت می کند. اما افرادی که بخواهند در خط نستعلیق حرفه ای تر شوند یک ترم دیگر در نظر گرفته شده و همچنین خط شکسته تحریری هم یک ترم دیگر است که البته به صورت فشرده می باشد. در ترم های پیشرفته سعی می شود موضوع ضخامت نویسی مطرح شود که می تواند تاثیر خارق العاده ای در زیبا نویسی خط داشته باشد.
نظر
There are no comments made yet.
  • صفحه :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!