02832560292 _ 09303476616 : تماس و تلگرام  

         

  1. مدیریت سایت
  2. خوشنویسی با خودکار(خط تحریری)
  3. پنج شنبه, 12 آذر 1394
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
کلاس های حضوری آموزش خط خودکاری با کلاس های مجازی چه تفاوتی دارد؟
نظر
There are no comments made yet.
مدیریت سایت پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
تمام کلاس های حضوری و مجازی آموزش خوشنویسی تقریبا مشابه هم می باشند و از نظر نوع آموزش و نوع خط و همچنین مباحث ارائه شده تفاوتی ندارد و تفاوت آن در نوع برگزاری آن است که هر کدام مزیت های خای خودش را دارد و در واقع هر دو با توجه به شرایط هر شخص می تواند راهکار بسیار مناسب برای یادگیری خط باشد.
نظر
There are no comments made yet.
  • صفحه :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!