02832560292 _ 09303476616 : تماس و تلگرام  

         

  1. مدیریت سایت
  2. طراحی امضا
  3. دوشنبه, 23 آذر 1394
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
امضایی که سفارش داده ایم از پلنی است که ویرایش دارد.چگونه می توانیم برای ویرایش امضا اقدام کنیم و چگونه توضیحات خود را ارسال کنیم؟
نظر
There are no comments made yet.
مدیریت سایت پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
بعد از دریافت امضا از طریق ایمیل ، در صورت انتخاب پلن با ویرایش می توانید اطلاعات لازم جهت ویرایش را به صورت کامل به همان ایمیل ارسال نمایید و منتظر باشید تا ویرایش انجام شود ( زمان مشخصی وجود ندارد ). نکته مهم این که حتما توضیحات ویرایش را با این نگاه ارسال کنید که نکات مهم و اساسی ذکر شود.
نظر
There are no comments made yet.
  • صفحه :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!