02832560292 _ 09303476616 : تماس و تلگرام  

         

  1. مهمان
  2. خوشنویسی با خودکار(خط تحریری)
  3. یکشنبه, 06 ارديبهشت 1394
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
انواع خط فارسی کدام است و کدامیک از خطوط خوشنویسی توسط خط و قلم آموزش داده می شود ؟
نظر
There are no comments made yet.
مهمان پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
تقسیمات انواع خط
1- نستعلیق :این خط زیبا محصول ذوق سرشار ایرانی است که از دو خط نسخ و تعلیق پدید آمده و توسط میرعماد حسنی قزوینی کمال بخشیده شده و میرزا محمدرضا کلهر در قرن سیزدهم سبک جدیدی از این خط را بنا نهاد که تا امروز پویا و بالنده است . استاد برجسته معاصر در این خط جناب آقای غلامحسین امیرخانی است .
2- شکسته نستعلیق : از آنجا که خط نستلیق برای تحریر نامه ها و مکاتبات مشکل و کند می باشداین خط توسط مرتضی قلیخان شاملو ایجاد شد .
3- ثلث
4- نسخ

در این آموزشگاه خط نستعلیق و شکسته نستعلیق و همچنین نسخ به صورت تحریری آموزش داده خواهد شد .
ضمن اینکه خط لاتین هم به صورت تحریری به مجموعه اضافه خواهد شد .
نظر
There are no comments made yet.
  • صفحه :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!