02832560292 _ 09303476616 : تماس و تلگرام  

         

مدیریت سایت's Points History

یکشنبه, 14 آوریل 2019
+1 به بحث آزمون های ماهیانه و نحوه اپلود پاسخ دادند.
دوشنبه, 01 آوریل 2019
+1 به بحث شروع خوشنویسی خط تحریری با خودکار پاسخ دادند.
یکشنبه, 17 مارس 2019
+1 به بحث طراحی و ساخت امضا فارسی و لاتین پاسخ دادند.
شنبه, 09 مارس 2019
+1 به بحث آموزش مجازی خط خودکاری و جلسه رایگان پاسخ دادند.
یکشنبه, 03 مارس 2019
+1 به بحث طراحی امضا اداری پاسخ دادند.
یکشنبه, 10 فوریه 2019
+1 به بحث آزمون های خوشنویسی ومشکل داشبورد پاسخ دادند.
+1 به بحث آزمون خوشنویسی پاسخ دادند.
+1 به بحث سفارش طراحی امضا پاسخ دادند.
پنج شنبه, 06 دسامبر 2018
+1 به بحث ساخت مهر با امضا پاسخ دادند.
+1 به بحث آزمون های ماهیانه پاسخ دادند.
+1 یک پاسخ از بحث را دوست داشتند.
سه شنبه, 02 اکتبر 2018
+1 به بحث نمونه امضا پاسخ دادند.
+1 به بحث آزمون های ماهیانه پاسخ دادند.
یکشنبه, 09 سبتامبر 2018
+1 به بحث چگونه ممکنه بدون حضور در کلاس خط من بهتر بشه؟ پاسخ دادند.
چهارشنبه, 08 آگوست 2018
+1 به بحث نوع دست خط افراد پاسخ دادند.
پنج شنبه, 26 جولای 2018
+1 به بحث کشیده ها در خوشنویسی پاسخ دادند.
سه شنبه, 17 جولای 2018
+1 به بحث طراحی امضا هنری ویژه پاسخ دادند.
شنبه, 07 جولای 2018
+1 به بحث شروع خط خودکاری پاسخ دادند.
سه شنبه, 26 جون 2018
+1 به بحث آزمون خوشنويسي ماهيانه پاسخ دادند.
یکشنبه, 10 جون 2018
+1 به بحث شروع خوشنويسي پاسخ دادند.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!